تراشه فناور ماد

شرکت دانش بنیان تراشه فناور ماد به عنوان اولین شرکت تولید تراشه های مخابراتی مایکروویو درایران، در سال 1393 با تکیه بر فعالیت و توانایی پژوهشی 10 ساله تاسیس شد. در فاصله کوتاهی از تاسیس، موفق به اجرای چندین طرح صنعتی در راستای افزایش بهره وری و کاهش هزینه تولید در صنایع مختلف شد. باتکیه بر تجربه چندین ساله فعالیت در صنعت ساخت نراشه، تراشه فناور ماد ثابت کرده است که متناسب با پیشرفت صنعت میکروالکترونیک، همراه قابل اعتمادی برای صنایع پیشرو کشور است. درحال حاضر این شرکت دانش بنیان دارای مجوز از معاونت علمی رییس جمهور و مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف است.
ارتباط با ما

ارتباط با ما